Systemy nadzorowania stanu hali

SnowSENSOR

Narzędzie do bieżącej oceny obciążenia hali o konstrukcji metalowej. System, na pod­sta­wie wartości wykonanych pomiarów, informuje o ko­nie­czności odśnieżenia dachu.


TempSENSOR

Narzędzie do prezycyjnego monitorowania temperatury dowolnie wydzielonych stref hali.


HumidSENSOR

Narzędzie do precyzyjnego monitorowania wilgotności powietrza dowolnie wy­dzie­lonych stref hali.


OpenSENSOR

System czujników otwarcia i zamknięcia z możliwością precyzyjnego określenia stanu położenia w skali pro­cen­to­wej.


System monitorowania i analizowania temperatury

TempSENSOR TempSENSOR®

Dlaczego warto posiadać system TempSENSOR®?

TempSENSOR rejestruje i graficznie obrazuje przebieg zmian temperatury w czasie (z szerokiego spektrum temperatury od -40°C do 125°C). Stosowany jest w chłodniach, magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych oraz w różnego rodzaju procesach technologicznych. Dzięki analizie danych na bieżąco i zestawieniu wyników z ustalonymi wartościami dopuszczalnymi system poinformuje o każdej niepożądanej sytuacji. Za pomocą dwustopniowej sygnalizacji TempSENSOR uprzedzi nas zanim temperatura osiągnie nieprawidłową wartość. Dzięki opcji dzielenia obiektu na strefy mamy możliwość kontrolowania różnych punktów jednocześnie. Podgląd wszystkich pomiarów odbywa się za pośrednictwem jednego panelu zarządzania, do którego dodatkowo można się zalogować z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu.

Jak działa?

Jak działa?

Odpowiednio rozmieszczone czujniki w sposób ciągły z bardzo duzą dokładnością rejestrują wszystkie zmiany temperatury.

Montaż czujników nie narusza konstrukcji.

Schemat instalacji

Schemat instalacji images/button_zoom.png
Darmowa prezentacja w Twojej firmie Zamów prezentację
Loading