Systemy nadzorowania stanu hali

SnowSENSOR

Narzędzie do bieżącej oceny obciążenia hali o konstrukcji metalowej. System, na pod­sta­wie wartości wykonanych pomiarów, informuje o ko­nie­czności odśnieżenia dachu.


TempSENSOR

Narzędzie do prezycyjnego monitorowania temperatury dowolnie wydzielonych stref hali.


HumidSENSOR

Narzędzie do precyzyjnego monitorowania wilgotności powietrza dowolnie wy­dzie­lonych stref hali.


OpenSENSOR

System czujników otwarcia i zamknięcia z możliwością precyzyjnego określenia stanu położenia w skali pro­cen­to­wej.


System monitorowania obciążenia konstrukcji stalowych

SnowSENSOR SnowSENSOR®

Dlaczego stosowany jest SnowSENSOR®?

Współczesne zmiany klimatyczne spowodowały częste anomalie pogodowe. W zimie skutkiem są nagłe intensywne opady śniegu. Ciągły nadzór nad grubością pokrywy śnieżnej sprawia niemałe kłopoty, a i tak prowadzony regularnie nie daje odpowiedzi na pytanie: na ile grubość pokrywy śnieżnej odzwierciedla faktyczny nacisk na konstrukcję dachu.
Efektem jest działanie zachowawcze i odśnieżanie częściej niż jest to faktycznie potrzebne. Opracowany przez specjalistów TechoQu system SnowSensor pozwala na efektywny monitoring stanu dachu i optymalizację kosztów generowanych przez niepotrzebne odśnieżanie.

Zmniejszenie liczby zbędnych odśnieżeń zmniejszy też straty spowodowane uszkodzeniami powłoki zewnętrznej dachu. Koszty zaś naprawy powłoki dachu to nie wszystko.
Dochodzą straty związane z przeciekami, które pojawią się podczas odwilży.

Jak działa?

Jak działa?

Pomiar obciążenia konstrukcji dachu jest realizowany w sposób ciągły za pomocą odpowiednio rozmieszczonych czujników tensometrycznych wrażliwych na najmniejsze nawet zmiany w obciążeniu elementów stalowych (dźwigary, płatwie, słupy) w stosunku do stanu wolnego od naprężeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Montaż czujników nie narusza konstrukcji.

Schemat instalacji

Schemat instalacji images/button_zoom.png

Lokalizacja czujników

Lokalizacja czujników
Podgląd odczytu dowolnie wybranego czujnika.

Miejsca instalacji czujników wskazane zostaną przez doświadczonego i uprawnionego konstruktora po analizie technologii konstrukcji hali.

Odczyty z rozmieszczonych czujników przetwarzane są w postać cyfrową i przekazywane do centrali systemu zainstalowanej również w obiekcie.

Centrala systemu funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie umożliwiające analizę sygnałów z czujników i zdefiniowanie dalszej reakcji na wykryte niekorzystne zmiany w obciążeniu konstrukcji.

W zależności od potrzeb i lokalnych możliwości (np. dostęp do Internetu) jest możliwe przesłanie wiadomości o niepokojącym wzroście obciążenia konstrukcji drogą internetową (e-mail) do wybranych adresatów, GSM za pomocą wiadomości SMS do wybranych abonentów i wreszcie wywołać może lokalny alarm czy też powiadomić personel lub ochronę obiektu za pomocą sygnalizatorów.

Analiza pomiarów Analiza pomiarów Analiza pomiarów Analiza pomiarów
 

Analiza pomiarów

Pomiary z rozmieszczonych czujników przekazywane są do centrali systemu zainstalowanej w obiekcie, gdzie następuje ich analiza. Odczyty porównywane są z wartościami charakterystycznymi dla hali w stanie wolnym od naprężeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Dzięki obliczeniom system określa w jakim stopniu obciążona jest konstrukcja.

Intuicyjny system obrazowania stanu systemu

Alerty systemowe

Za pomocą 4 alertów system informuje o stanie konstrukcji. Dodatkowo symbol baterii informuje o przejściu w tryb pracy na zasilaniu awaryjnym. System posiada własne zasilanie podtrzymujące pracę do 48 h.

Łatwa interpretacja stanu systemu

Brak zasilania
Brak
zasilania
Brak ostrzeżeń
Brak
ostrzeżeń
Ostrzeżenie próg 1
Ostrzeżenie
próg 1
Ostrzeżenie próg 2
Ostrzeżenie
próg 2
Alarm
Alarm

Wykres pomiarów czujnika

Wykres pomiarów czujnika
images/icon_12.png
images/icon_11.png
images/icon_13.png
images/icon_10.png
images/tablet/tablet_01_640px.png images/tablet/tablet_02_640px.png images/tablet/tablet_03_640px.png
images/button_zoom.png
Ciągły monitoring konstrukcji oraz dostęp do pomiarów w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca
 

Komunikacja systemu

System wykorzystuje kilka niezależnych kanałów komunikacji. Wszystkie pomiary przechowywane są w centrali znajdującej się w monitorowanym obiekcie.

Do systemu można się zalogować w każdej chwili za pośrednictwem połączenia internetowego w celu podglądu wszystkich pomiarów.

W sytuacji alarmowej system powiadomi nas wysyłając e-mail i wiadomość SMS do wybranych osób za pośrednictwem wbudowanego modułu GSM, a w wypadku koniecznej ewakuacji hali uruchomi syreny alarmowe.

Dodatkowo za pomocą sygnalizatorów rozmieszczonych w obiekcie poinformuje personel lub ochronę o każdej sytuacji wymagającej reakcji.

Darmowa prezentacja w Twojej firmie Zamów prezentację
Loading