Systemy nadzorowania stanu hali

SnowSENSOR

Narzędzie do bieżącej oceny obciążenia hali o konstrukcji metalowej. System, na pod­sta­wie wartości wykonanych pomiarów, informuje o ko­nie­czności odśnieżenia dachu.


TempSENSOR

Narzędzie do prezycyjnego monitorowania temperatury dowolnie wydzielonych stref hali.


HumidSENSOR

Narzędzie do precyzyjnego monitorowania wilgotności powietrza dowolnie wy­dzie­lonych stref hali.


OpenSENSOR

System czujników otwarcia i zamknięcia z możliwością precyzyjnego określenia stanu położenia w skali pro­cen­to­wej.


System monitorowania stanu urządzeń w obiekcie

OpenSENSOR®

Bardzo użytecznym dla administratorów obiektów logistycznych i produkcyjnych jest kolejne możliwe rozszerzenie możliwości SnowSENSOR-a w postaci oprogramowania i modułu rozszerzeń typu OpenSENSOR.

Funkcjonalność OpenSENSOR-a polega na możliwości rejestrowania i/lub sygnalizacji zmiany stanów dowolnych czujników czy całkiem nowych czy też istniejących oraz w zależności od potrzeb także sterowanie/załączanie sygnalizacji i dowolnych urządzeń.

Do przykładowych zastosowań można zaliczyć monitorowanie i sygnalizacja położenia (zamknięte, otwarte) klap dachowych, furt załadunkowych, drzwi oraz stanu czujników dymu czy też np. czujników obecności i innych.

Elastyczne oprogramowanie gwarantuje możliwość także sterowania urządzeniami zewnętrznymi np. zapalanie i gaszenia światła.

Dzięki otwartej architekturze systemu SnowSENSOR dołączenie modułu monitorującego stany dołączanych czujników jest możliwe w dowolnym punkcie przebiegu magistrali kablowej SnowSENSOR-a. Pozwala to na uzyskanie kontroli nad czujnikami stosunkowo niewielkim kosztem bez konieczności instalacji długich tras kablowych.

Za pomocą modułu OpenSENSOR możliwy jest pomiar, rejestracja i graficzne zobrazowanie przebiegu zmian stanów analogowych różnych czujników i urządzeń. Funkcjonalność umożliwia także monitorowanie zamknięcia i otwarcia klap dymowych i przewietrzających jeśli te nie miały takiej funkcjonalności. OpenSENSOR może też kontrolować stany czujników alarmowych (np. czujników ruchu, otwarcia drzwi, itp.)

Schemat instalacji

Schemat instalacji images/button_zoom.png
Darmowa prezentacja w Twojej firmie Zamów prezentację
Loading