Systemy nadzorowania stanu hali

SnowSENSOR

Narzędzie do bieżącej oceny obciążenia hali o konstrukcji metalowej. System, na pod­sta­wie wartości wykonanych pomiarów, informuje o ko­nie­czności odśnieżenia dachu.


TempSENSOR

Narzędzie do prezycyjnego monitorowania temperatury dowolnie wydzielonych stref hali.


HumidSENSOR

Narzędzie do precyzyjnego monitorowania wilgotności powietrza dowolnie wy­dzie­lonych stref hali.


OpenSENSOR

System czujników otwarcia i zamknięcia z możliwością precyzyjnego określenia stanu położenia w skali pro­cen­to­wej.


System monitorowania poziomu wilgotności powietrza

HumidSENSOR HumidSENSOR®

Dlaczego warto posiadać system HumidSENSOR®?

HumidSENSOR® rejestruje i graficznie obrazuje przebieg zmian wilgotności powietrza w czasie (w zakresie od 0% do 100% RH bez kondensacji i zakresie temperatur od -10 do 60°C). Stosowany jest w chłodniach, magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych oraz w różnego rodzaju procesach technologicznych. Dzięki analizie danych na bieżąco i zestawieniu wyników z ustalonymi wartościami dopuszczalnymi system poinformuje o każdej niepożądanej sytuacji. Za pomocą trzystopniowej sygnalizacji HumidSENSOR uprzedzi nas zanim wilgotność powietrza osiągnie nieprawidłową wartosć. Dzięki opcji dzielenia obiektu na strefy mamy możliwość kontrolowania różnych punktów jednocześnie. Podgląd wszystkich pomiarów odbywa się za pośrednictwem jednego panelu zarządzania, do którego dodatkowo można się zalogować z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu.

Jak działa?

Jak działa?

Odpowiednio rozmieszczone czujniki w sposób ciągły z bardzo duzą dokładnością rejestrują wszystkie zmiany wilgotności powietrza.

Montaż czujników nie narusza konstrukcji.

Schemat instalacji

Schemat instalacji images/button_zoom.png
Darmowa prezentacja w Twojej firmie Zamów prezentację
Loading